EN | LV | RU
Reservations: Departure

ERAF projekts

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Tūrisma likuma 8.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām” (kas ir spēkā datumā, kādā Jūrmalas pilsētas dome iesniegusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai projekta pieteikumu „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015/2” dalībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” projektu pieteikumu konkursā), kā arī uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2014.gada 28.novembra lēmumu Nr.9.2-1.1/8179SF, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Īstenot ERAF projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” projektu Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015”, veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm ar mērķi veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

ERAF projekts

eraf 2
eraf 2